Pia Mini Doll

$35.00

Minikane

Pia , Minikane® exclusive mini doll .
– Height of 17cm
– Blue gray eyes
– Double gauze cotton bodysuit

Vanilla scented soft bodied vinyl doll